Γεωτεχνικές και μεταλλευτικές έρευνες

Στα 30 χρόνια της δραστηριότητάς της, η Γαία έχει πραγματοποιήσει γεωερευνητικές εργασίες ευρέως φάσματος, συμπεριλαμβανομένων δειγματοληπτικών και υδρογεωλογικών γεωτρήσεων, για την εκπόνηση στοχευμένων γεωτεχνικών και μεταλλευτικών ερευνών για λογαριασμό μερικών εκ των μεγαλυτέρων τεχνικών εταιρειών της Ελλάδος και του εξωτερικού.
Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις
Υδρογεωλογικές Γεωτρήσεις
Γεωτεχνικές δοκιμές