Εταιρικό Προφίλ  

Η Γαία κατά τα 30+ έτη λειτουργίας και δραστηριότητας έχει εκπαιδεύσει και αναδείξει μια πλειάδα τεχνικών και επιστημόνων στο πεδίο των γεωλογικών ερευνών.

Το προσωπικό της Γαία, το οποίο στη συντριπτική του πλειοψηφία, μετρά πολλά χρόνια ενεργούς παρουσίας στην επιχείρηση, έχει αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη επιτυχία ένα τεράστιο εύρος γεωτεχνικών έργων. Διαθέτει την εμπειρία να διαχειριστεί και να λύσει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο κάθε ζήτημα που δύναται να προκύψει. Επιπλέον, λόγω του υψηλού εργασιακού του ήθους και της αξιοπιστίας του, αποτελεί ένα από τα βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Γαία απέναντι στους πελάτες της.

Η παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στο  αντικείμενο των Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών ερευνών και μελετών γενικότερα, αποτελεί προτεραιότητα των μελετητών της εταιρείας, η οποία ενθαρρύνει και στηρίζει κάθε τέτοια πρωτοβουλία. Κάθε εξέλιξη που κρίνεται απαραίτητη να ενταχθεί στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, μετουσιώνεται σε εύπεπτο και πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στο οποίο εκπαιδεύεται κάθε μέλος του προσωπικού που το αφορά.

Η σωστή εκπαίδευση, επίβλεψη,  αξιολόγηση και επανεκπαίδευση του προσωπικού, αποτελούν βασικούς πυλώνες της επιτυχίας και της μακρόχρονης πορείας της Γαίας, καθώς  η επένδυση που γίνεται εκ μέρους της επιχείρησης σε τεχνολογία και εξοπλισμό θα πρέπει να στηρίζεται στα πιο ικανά χέρια και μυαλά.

Εταιρεία

Η εταιρεία Γαία αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
Eξειδικευμένη τεχνική εταιρεία
Πολυετή εμπειρία στον κλάδο των Γεωερευνητικών Εργασιών.
Γεωτεχνικές και μεταλλευτικές έρευνες
Δειγματοληπτικές και υδρογεωλογικές γεωτρήσεις για την εκπόνηση διαφόρων γεωτεχνικών και μεταλλευτικών ερευνών.
Εξειδικευμένο & έμπειρο προσωπικό
Αποδεδειγμένη δράση & πολυετή εμπειρία.

Έργα

Ενδεικτικά Έργα με συμμετοχή της ΓΑΙΑ ΕΕ
Φράγμα Θησαυρού

Ιουνιος 2016

Νέστος ποταμός

Φράγμα Νιψας

Ιούλιος 2014

Αλεξανδρούπολη

Λιμάνι Ρόδου

Μάιος 2013

Ρόδος

Συνεργασίες